میلگرد ساده
میلگرد ساده ۶.۵
نام محصول محصول کارخانه تحویل سایز وزن كيلوگرم نوع قيمت به دلار قيمت دلار بروز رسانی
میلگرد ۶.۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ ایرانی درب کارخانه ۶.۵ ۴.۵ - ۶۹۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۰۸ اردیبهشت ۲۸
میلگرد ساده ۵.۵
نام محصول محصول کارخانه تحویل سایز وزن كيلوگرم نوع قيمت به دلار قيمت دلار بروز رسانی
میلگرد ۵.۵ کلاف ساده ایرانی درب کارخانه ۵.۵ ۴.۵ - ۶۹۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۰۸ اردیبهشت ۲۸