میلگرد ساده
میلگرد ساده ۶.۵
نام محصول محصول کارخانه تحویل سایز وزن كيلوگرم نوع قيمت به دلار قيمت دلار بروز رسانی
میلگرد ۶.۵ کلاف ساده کششی ۱۰۰۸ ایرانی درب کارخانه ۶.۵ ۴.۵ - ۷۳۵ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۱۱ مرداد ۲۵
میلگرد ساده ۵.۵
نام محصول محصول کارخانه تحویل سایز وزن كيلوگرم نوع قيمت به دلار قيمت دلار بروز رسانی
میلگرد ۵.۵ کلاف ساده کششی ۱۰۰۸ ایرانی درب کارخانه ۵.۵ ۴.۵ - ۷۳۵ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۱۱ مرداد ۲۵